Om festivalen

Vi vill med vår festival berätta om Borlänges alla styrkor inom teknik och vetenskap. Målet är att inspirera till nyfikenhet samt utveckla befintliga intressen inom dessa områden. Festivalen är öppen för alla, med fri entré och kostnadsfria aktiviteter.

I september 2019 arrangerades den första festivalen på 14 platser runt om i Borlänge efter idé- och inspiration från Manchester Science Festival – Storbritanniens största vetenskapsfestival. Festivaldagarna innehöll en fantastisk invigning vid Bullerforsens kraftstation, intressanta föreläsningar och en mängd aktiviteter där besökarna själva fick prova på och lära sig mer genom praktiskt deltagande. Ta gärna en titt på bilder från den första festivalen som du hittar via menyn.

Vi hade spännande planer för festivalen 2020, men vi fick tänka om! Festivalen ställdes in och istället släpptes konceptet Borlänge Science Pop-up med fristående aktiviteter på tema teknik och vetenskap. Under 2021 fortsätter vi att bjuda på Pop-up aktiviteter samtidigt som vi planerar för festivalen den 24-25 september.

Vi ses digitalt under 2021– och om möjligt även fysiskt.   

Sofi Olsson

Sofi Olsson

Projektledare

Partners 2020

Borlänge Energi


Borlänge Energi är det lokala energibolaget som bedriver en omfattande verksamhet som sträcker sig utanför det traditionella energibolagets, vilket gör oss unika. Tack vare vår bredd är vi en aktör som kraftfullt arbetar för omställningen till ett hållbart samhälle. Vi vill skapa ett varaktigt Borlänge och vi verkar för att cirkulär ekonomi ska vara en verklighet och inga nya resurser behöver tas i anspråk. Det ska vara tryggt och enkelt att bo här, samtidigt som våra kunder ska känna att vår verksamhet är hållbar och prisvärd. Borlänge Energi är idag till stor del ett teknikburet infraserviceföretag och under Borlänge Science Festival vill vi visa hur ny teknik kan hjälpa oss, och dig, att leva mer miljövänligt.

2047 Science Center


2047 Science Center är en kunskapsarena och en mötesplats för skola, högre utbildning och näringsliv. Vi arbetar för att stärka kompetensen inom naturvetenskap och teknik i Dalarnas län. Science Center stimulerar intresse för och kunskaper i naturvetenskap och teknik, med fokus på egen aktivitet, upptäckter, fascinationer, forskning och spetskunskaper. Vi utbildar för framtiden med fokus på teknik, naturvetenskap, innovation, hållbarhet, digitalisering och det livslånga lärandet. Det är av stort värde att visa den spännande forskningen och innovationsarbetet som genomförs i Borlänge och i och med det lyfta Borlänge kommun till att vara en vetenskapsstad. 2047 Science Center ser sitt medverkande som partners på Borlänge Science Festival som ett självklart samarbete med flera aktörer som har samma mål – att lyfta vetenskap. 2047 Science Center kommer att arrangera ForskarFredag, MakerTour och Astronomins dag och natt under Borlänge Science Festival.

Borlänge Kommun
Borlänge Science Festival är ett initiativ från Borlänge kommun med syfte att tillsammans med partners och medverkande aktörer sprida kunskap om teknik och vetenskap på ett lekfullt och lättillgängligt sätt, med målsättning att få fler personer än i dag att vilja utbilda sig och jobba inom dessa områden. Festivalen ska bidra till Borlänges upplevelseutbud för barn, ungdomar och vuxna samt lyfta fram Borlänge som den framstående teknik- och IT-stad den faktiskt är. Borlänge bibliotek är en av aktörerna som medverkar under festivalen. Bibliotekets medverkan i festivalen utgör en självklar och naturlig del av bibliotekets uppdrag, kunskap och lärande.

Samarbetspartners 2021

Kontakt

Följ festivalen via @borlangesciencefestival
och tagga bilder med #blgesciencefest